Sünnet

Sünnet, penisin ucundaki sünnet derisinin (prepisyum) cerrahi bir işlemle çıkartılmasıdır. Ülkemizde en sık yapılan cerrahi işlemdir. Ülkemizde dini nedenler ön planda olmasına rağmen bazen idrar yapmama, idrar yolu enfeksiyonu gibi tıbbi zorunlulukla yapılabilmektedir. Tıbbi zorunluluk olmadığı sürece 2 yaşında önce 5 yaşında sonra herhangi bir zamanda yapılabilmektedir.

Sünnet Operasyonu Animasyon Gösterisi

İnmemiş Testis

Yunancada gizli testis anlamına gelen Kriptorşidizm (İnmemiş Testis) erkek çocuklarda en sık görülen konjenital anomalidir. Kriptorşidizm prematürelerde % 30-35, normal zamanında doğan bebeklerde % 3 oranında görülür. Doğum ağırlığı ne kadar düşükse inmemiş tastis sıklığı artmaktadır. Prematüreler zamanla kilo almaya başladıkça testis inmeye başlar. 

Normal zamanında doğan bebeklerde ilk birkaç ayda spontan iniş oluşur. Spontan oluşacak inişler genellikle ilk 6 ay içinde gerçekleşir. Bu yüzden en uygun operasyon zamanı 6. aydan sonraki en uygun dönemdir. İnmemiş testis % 70 olguda sağda,  % 10 iki taraflı ve  % 15-20 palpe edilemeyen testis şeklindedir.

İnmemiş testislerin %62-74 ü inguinal bölgede, %8-24 ü preskrotal, %8-10 u intraabdominal ve %8-12 ektopik yerleşimli olduğu görülmüştür.

Fizik muayene  rahat ve sıcak bir ortamda yapılmalıdır. Testis muayenesi ayakta, yatarken ve otururken yapılabilir. Bimanuel muayene üst iliak krestten skrotuma doğru hafifçe sıvzlama şeklinde yapılır. Muayenede testis hafif bir traksiyonla skrotuma geliyor ve burada kalıyorsa retraktil testis olarak adlandırılır. Görüntüleme yöntemi olarak en sık utrasonografi kullanılmaktadır. Ultrasonografi testis inguinal kanalda veya superfisiyal inguinal yerleşimli ise yararlı olabilir. Palpe edilemeyen testislerde BT ve MR sıklıkla yapılsa da kesin tanı diagnostik laparoskopi ile konulur.  

İki taraflı palpe edilebilen testislerde 3 ila 6 ay beklenebilir ve sonrasında hCG stimülasyonu başarısız ise orşiopeksi ameliyatı yapılmalıdır. Tek taraflı inmemiş testislerde hormonal tedavi önerilmemelidir. Bu olgularda hemen orşiopeksi ameliyatı yapılmalıdır. Bilateral palpe edilemeyen testislerde hCG stimülasyon testi negatif ise testisler yok olarak kabul edilebilir, test pozitif ise diagnostik laparoskopi ve sonrasında laparoskopi yardımlı orşiopeksi yada standart orşiopeksi yapılabilir. Bazı atrofik testislerde orşiektomi gereklidir. Testislerde oluşabilecek histopatolojik değişiklikleri önlemek için orşiopeksi ameliyatı 1 yaşından önce yapılmalıdır.  Retraktil testiste  ise aralıklı gözlem, bazı olgularda hCG ile hormonal tedavi yapılabilir. 

İnmemiş Testis  Operasyonu Animasyon Gösterisi