Böbrek Kanseri

Günümüzde metabolik hastalıkların artması ile beraber böbrek kanserlerinin görülme sıklığı artmıştır.  Böbrek kanserleri çok sinsi ilerleyen  bir hastalıktır.  Hipertansiyon, sigara kullanımı, obezite , yüksek proteinli beslenme, hareketsiz yaşam tarzı böbrek kanseri riskini belirgin arttırmaktadır.  Böbrek kanserleri tüm kanserler içerisinde %2-3 oranında görülmektedir. Hastalığın görülme sıklığı 60-70 li  yaşlarda daha sıktır.

Dünya genelinde ürogenital kanserler içerisinde prostat ve mesane kanserinden sonra 3. sırada yer alan böbrek kanseri nedeniyle   her yıl yüzbin kişi yaşamını yitirmektedir. Böbrek kanserlerinin yarında fazlası rastlantısal olarak tanı almaktadır. Genellikle başka bir hastalık nedeniyle yapılan ultrason ve tomografide küçük boyutlu ve erken evredeki tümörler yakalanmaktadır.  Ancak olguların %20 ila 30 u tanı konulduğunda metastaz yapmıştır. Ayrıca böbreğe sınırlı böbrek kanserlerinin de %20 ila 40 ı tedaviye rağmen metastaz yapmaktadır.

Böbrek kanserleri genellikle böğür bölgesinde künt ağrı ve şişlik, idrarda kanama, eğer diğer organlara metastaz yapmış ise metastaz yapmış olduğu organa bağlı olarak öksürük, kanlı balgam, kemik ağrıları, beyin tutulumuna bağlı belirtiler, halsizlik, kilo kaybı gibi belirtiler  görülebilir.

Böbrek kanserlerinin tedavisinde en etkili tedavi yöntemi cerrahi tedavidir.  Cerrahi tedavide amaç mümkün olduğunca böbrek dokusunu koruyup tümöral kitlenin çıkarılmasıdır.  Cerrahi tedavi açık yada laparoskopik (kapalı) yöntemle yapılmaktadır.  Laparoskopik yöntem hasta iyileşme süresinin hızlı olması, daha az ağrı ve kanama olması ve hastanede kalış süresinin daha kısa olmasın nedeniyle açık cerrahiye göre daha avantajlıdır ve tercih sebebidir.  Ayrıca organa sınırlı ve küçük tümörlerde tümörün ısıtılarak veya dondurularak yok edilmesini sağlayan Radyofrekans ablasyon ve kriyoablasyon tedaviside önemli oranda kullanılmaktadır.

Ameliyat  Videoları